کاربردهای ژئواستاتیستیک در مهندسی نفت

نگاهی به مفاهیم و کاربردهای علم ژئواستاتیستیک در مهندسی نفت

فایل نرم افزارهای ژئواستاتیستیک Geoeas و VarioWin

فایل نرم افزارهای ژئواستاتیستیک Geoeas و VarioWin که کاربرد زیادی در مدلسازیهای ژئواستاتیستیکی دارند به همراه فایلهای جهت آشنایی با نحوه کارکرد و توانائیهای این نرم افزارها در  ارئه شده است.

لینکهای دانلود نرم افزار:

 

http://rapidshare.com/files/169124879/VarioWin.rar.html

http://rapidshare.com/files/169125292/Geoeas.rar.html

 فایل نحوه کارکرد و همچنین پرزنت آشنایی با نرم افزارهای فوق را می توانید از طریق لینک های زیر دانلود نمائید:

http://www.epa.gov/ada/download/models/geoeas.pdf

 http://www.dpi.inpe.br/~carlos/Academicos/Cursos/Geostatistics/Laboratories/Lab5-%20Variowin%20Basics.ppt

http://www.sal.uiuc.edu/stuff/stuff-sum/pdf/variowin.pdf

 

 

 

+ نوشته شده در  87/09/11ساعت   توسط علی خواجوی  |